Więcej

">

tel. 95 755 93 71, czg12@czg12.pl

Aktualności

ZAMIEŃ ODPADKI NA KWIATKI – edycja 2023

Celowy Związek Gmin CZG-12 wraz z Partnerami: Gminą Torzym, Gminą Sulęcin, Gminą Lubniewice, Gminą Ośno Lubuskie i Gminą Łagów zaprasza mieszkańców do włączenia się w działania na rzecz środowiska. W dniach 20-25 kwietnia 2023 roku prowadzona będzie akcja  “Zamień odpadki na kwiatki”, w ramach której zapraszamy do przynoszenia małogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dowiedz

Więcej


Re.akcja 2023

Celowy Związek Gmin CZG-12 ogłasza II nabór wniosków w ramach wsparcia projektów o charakterze ekologicznym realizowanych przez ośrodki kultury, biblioteki gminne i inne instytucje kultury w roku 2023. Wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć do biura CZG-12 do 17 marca br. Dowiedz się więcej…


Dostawa kompaktora do ZUOK

W dniu 18 stycznia br. do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie dostarczony został kompaktor. Jest to ważna maszyna pozwalająca w sposób efektywny na zarządzanie składowiskiem odpadów poprzez odpowiednie rozłożenie odpadów i ich zagęszczenie. Ciężar roboczy zakupionego kompaktora to ok. 34 tony. Dostawca maszyny – firma Bomag Fayat Group. Wartość zakupionej maszyny to ponad 2

Więcej


Dostawa przesiewacza bębnowego do ZUOK

W ramach podpisanej w czerwcu 2022r. umowy na doposażenie linii sortowniczej ZUOK Długoszyn poprzez zakup przesiewacza bębnowego oraz kompaktora, 10 stycznia 2023r. do ZUOK w Długoszynie dostarczony został przesiewacz bębnowy. Maszyna będzie służyła w celu lepszego przygotowania odpadów do recyklingu i ponownego wykorzystywania, głównie selektywnie zebranych opakowań szklanych oraz bioodpadów. Wartość całego projektu to ponad

Więcej


Konkurs dla dzieci – wyniki!

“Odpady segreguję! A jak, to wam narysuję” to konkurs, który skierowany był do dzieci w wieku 6-8 lat z terenu gmin członkowskich Celowego Związku Gmin CZG-12. Na konkurs wpłynęło 14 prac. Zobacz laureatów konkursu – dowiedz się więcej


Nowy cennik przyjęcia odpadów

Celowy Związek Gmin CZG-12 ogłasza od 1 stycznia 2023 roku nowy cennik przyjęcia odpadów z gmin członkowskich CZG-12 oraz z pozostałych gmin po wcześniejszym uzgodnieniu. Zobacz cennik


Zgromadzenie CZG-12

Najbliższe posiedzenie Zgromadzenia Celowego Związku Gmin CZG-12 odbędzie się 21 grudnia br. w sali konferencyjnej w siedzibie CZG-12 w Długoszynie. Rozpoczęcie Zgromadzenia: godz. 11.00 Transmisja z obrad: zobacz


Film promocyjny CZG-12 z okazji 25-lecia

Z okazji 25-lecia Celowego Związku Gmin CZG-12 przygotowany został materiał w postaci krótkiego filmu przedstawiającego Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie.


Jubileuszowa konferencja z okazji 25 lat CZG-12

27 października br. odbyło się uroczyste podsumowanie 25 lat działalności Celowego Związku Gmin CZG-12. Konferencja była okazją do podsumowania osiągnięć i zrealizowanych działań oraz zarysowania planów na przyszłość. Celowy Związek Gmin CZG-12 dziękuje za przybycie wszystkim gościom, zwłaszcza przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na czele z Panem Marcinem Jabłońskim – Członkiem Zarządu Województwa Lubuskiego. Dziękujemy za

Więcej


Wyniki konkursu “Praca w CZG-12 oczami dziecka”

Celowy Związek Gmin CZG-12 w tym roku odchodzi jubileusz 25-lecia. Powstanie związku to praca kilkunastu samorządów, jednak sam Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie nie istniałby bez pracy prawie setki osób. To właśnie z myślą o tej ciężkiej pracy, ale jakże potrzebnej, zdecydowaliśmy się ogłosić konkurs skierowany do dzieci i wnuków pracowników naszego Zakładu. Na

Więcej