Więcej

">

tel. 95 755 93 71, czg12@czg12.pl

Ścieżka edukacyjna w ZUOK

W ramach realizacji projektu pn. „Rekultywacja kwatery IA składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Długoszyn, Gmina Sulęcin” na terenie zakładu Celowego Związku Gmin CZG-12 powstała w 2015 roku ekologiczna ścieżka edukacyjna składająca się łącznie z 11 tablic oraz makiety.

Na tablicach zaprezentowano drogę jaką muszą pokonać odpady aby móc ponownie stać się gotowymi produktami przydatnymi do użycia, zamknięte i zrekultywowane gminne składowiska odpadów przynależne do CZG-12 oraz inne ciekawostki takie jak rozkład śmieci w czasie oraz widok Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie z lotu ptaka.

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA w ZUOK