Więcej

">

tel. 95 755 93 71, czg12@czg12.pl

Ekolekcje w ZUOK

Celowy Związek Gmin CZG-12 zaprasza placówki oświatowe i inne zorganizowane grupy do zwiedzania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie.

Podczas wycieczki omawiane są zagadnienia związane z gospodarką odpadami,
segregacją odpadów do właściwych pojemników i ich dalszą obróbką. Dzieci i młodzież mają okazję przejść szlakiem ścieżki edukacyjnej docierając do hali sortowniczej, w której doczyszczane są odpady i dzielone na różne frakcje. Drugą część zajęć stanowią zajęcia w salce – dzieci mają do wykonania proste zadania z segregacji odpadów i ochrony środowiska, a na zakończenie każdy otrzymuje pamiątkowy upominek.

Uczestnictwo w zajęciach należy zgłosić telefonicznie pod nr 95 755 93 71.

Udział w zajęciach w Celowym Związku Gmin CZG-12 jest bezpłatny.

ZASADY UCZESTNICTWA:
  • Ekolekcje skierowane są do dzieci i młodzieży z placówek oświatowych i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu gmin należących do Związku;
  • Celem zajęć jest poszerzanie wiedzy na temat gospodarki odpadami, w tym w szczególności poszerzanie wiedzy na temat segregacji odpadów i ochrony środowiska;
  • Placówka może zgłosić grupę tylko na jedne zajęcia w dogodnym dla siebie terminie;
  • Zgłaszana grupa nie może przekroczyć 30 osób (uczestnicy bez opiekunów);
  • Czas trwania jednej Ekolekcji do 60 minut;
  • Udział w Ekolekcjach jest bezpłatny;
  • Dojazd na Ekolekcje pozostaje we własnym zakresie placówki.

Możliwe jest ustalenie innych terminów po wcześniejszym uzgodnieniu daty. Prosimy o kontakt telefoniczny z działem edukacji ekologicznej (tel. 95 755 93 71) lub kontakt mailowy (edukacja@czg12.pl).