Więcej

">

tel. 95 755 93 71, czg12@czg12.pl

Historia powołania Związku

Pomysł wspólnego rozwiązania problemu gospodarki odpadami w ramach współpracy gmin narodził się w październiku 1996 roku. Doprowadzenie do obecnego stanu, w którym Związek tworzy dużą jednostkę samorządową skupiającą 15 gmin wymagało wielu spotkań i dyskusji. Ostatecznie 26 października 1996 r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie powołano Centrum Koordynacyjne Programu (w skr. CKP). CKP miało za zadanie dopilnować prawidłowego funkcjonowania całego programu. Centrum Koordynacyjne Programu dbało o harmonogram spotkań, załatwiało bieżące sprawy i torowało drogę całemu przedsięwzięciu. Decyzje strategiczne pozostawały natomiast w gestii przedstawicieli wszystkich gmin. CKP na podstawie udzielonego pełnomocnictwa negocjowało warunki umowy dotyczące wykonania przez firmę Ekolog Systems trzech kolejnych opracowań:

  • Analiza formalno-strukturalna organizacji wspólnej gospodarki odpadami
  • Koncepcja techniczno-ekonomiczna zakładu utylizacji odpadów
  • Koncepcja programu edukacji ekologicznej społeczeństwa wraz z pilotażem segregacji
  • w sprawie woli przystąpienia Gmin do prac zmierzających do utworzenia Regionalnego Systemu Gospodarki Odpadami,

30 czerwca 1997r. w Ośnie Lubuskim na I Sesji Zgromadzenia Związku Centrum Koordynacyjne uległo samorozwiązaniu po w pełni wykonanym zadaniu i osiągnięciu zamierzonego celu – powołaniu Celowego Związku Gmin CZG-12.

Począwszy od 22 grudnia 1997 roku przedsięwzięcie to jest prowadzone i realizowane przez Celowy Związek Gmin CZG-12, który zgodnie ze statutem Związku zajmuje się: gospodarką odpadami, powszechną edukacją społeczeństwa, wprowadzeniem segregacji “u źródła”, rekultywacją starych gminnych wysypisk.

W ramach w marcu 2003 roku został oddany do użytkowania Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK), który obecnie obsługuje ok. 150 000 mieszkańców z terenu 15 gmin CZG-12.

Środki pomocowe w postaci dotacji i pożyczek na budowę zakładu otrzymano z Funduszu Phare CBC 1998 i 2000, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Ekofunduszu w Warszawie, Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska w Słubicach i Sulęcinie spoiwem zaś były środki z gmin członkowskich CZG-12.