tel. 95 755 93 71, czg12@czg12.pl

Zamień odpadki na kwiatki

Akcja edukacyjna Celowego Związku Gmin CZG-12 skierowana do mieszkańców gmin, dla których Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony jest w Długoszynie (Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych).