Facebook
LikeBox
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
czg12 | Eko-spotkania 2020
17189
page-template-default,page,page-id-17189,page-child,parent-pageid-15716,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_menu_slide_with_content,width_370,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Eko-spotkania 2020

Ten rok dał nam niezwykle mało szans na wspólne działania na rzecz środowiska i selektywnej zbiórki odpadów. W związku z rozpoczęciem roku szkolnego CZG-12 proponuje nową, bo w reżimie sanitarnym, formę spotkań w plenerze. Między 21 a 25 września  mamy przyjemność zaprosić przedszkola i uczniów z wybranych szkół do udziału w eko-spotkaniach 🙂

Mamy wielką nadzieję, że sytuacja epidemiczna i pogoda pozwoli zrealizować pełen program- czyli 5 dni pełnych spotkań, edukacji, ciekawostek i wspólnych zadań na rzecz środowiska!

 Co roku w trzecim tygodniu września organizowane są akcję Sprzątania Świata. Z powodu pandemii Covid-19 zapewne wiele imprez jest organizowanych w zmienionej formule, lecz nie da się wirtualnie posprzątać śmieci, które ludzie zostawiają w lasach, przy jeziorach, czy wrzucają do rzek 🙁

Zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w akcji Sprzątanie Świata – nie musicie spotykać się w dużych grupach, wystarczy , że idąc na spacer, na grzyby weźmiecie ze sobą worek na śmieci i wrzucicie do niego to co znajdziecie!

Od 21 września spotkamy się z częścią dzieci podczas EKO – TYGODNIA. Będzie to 5 dni pełnych wiedzy, zabawy i szukania sposobów na ograniczenie ilości odpadów w naszym codziennym życiu – oczywiście wszystko w reżimie sanitarnym. Przygotujemy ciekawe stoiska, przy których opowiemy Wam jak można chronić klimat, segregować odpady i dlaczego to takie ważne. Zapraszamy !

Plakat – do pobrania

Terminarz: 

21.09 (poniedziałek) – Dębno, teren Dębnowskiego Ośrodka Kultury, ul. Grunwaldzka

22.09 (wtorek) – teren przy Szkole Podstawowej im. Kresowiam w Czarnowie

23.09 (środa) – teren przy Szkole Podstawowej im. W.Witosa w Krzeszycach

24.09 (czwartek) – teren przy Szkole Podstawowej w Templewie

25.09 (piątek) – teren przy Zespole Szkół w Rzepinie

 

Regulamin organizacyjny:

Regulamin do pobrania – pobierz (pdf)

 • Zasady udziału w eko-spotkaniach:
 1. Organizatorem zajęć jest Fundacja EKOARKA z siedzibą w Jaworzu na zlecenie Celowego Związku Gmin CZG-12 oraz Celowy Związek Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie.
 2. Zajęcia odbywać się będą na boisku lub dziedzińcu wyznaczonej szkoły wg wyznaczonego grafiku/harmonogramu. Alternatywnie zajęcia mogą odbyć się w innym miejscu, np. teren ośrodka kultury.
 3. Wstęp na spotkanie mają jedynie klasy/grupy wyznaczone przez Dyrekcję szkoły/przedszkola w porozumieniu z organizatorem.
 4. Dane uczestnika imprezy są zbierane zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego – na wypadek wykrycia, że osoba zakażona wirusem SARS-CoV-2 brała udział w wydarzeniu/imprezie plenerowej.
 5. Dyrektor szkoły/przedszkola zobowiązany jest posiadać listę dzieci (imię i nazwisko) uczestniczących w spotkaniu.
 6. Dane osobowe uczestników eko-spotkań będą przechowywane przez Dyrektora placówki uczestniczącej w spotkaniu przez okres 21 dni od dnia, w którym odbyło się spotkanie.
 7. Toaleta dla uczestników zajęć dostępna będzie w budynku szkoły/ośrodka kultury. Korzystając z toalety uczestnik stosuje się do zamieszczonych tam instrukcji.
 8. Uczestnicy eko-spotkań będą zobowiązani do zakrywania nosa i ust oraz do dezynfekcji rąk. Pojemniki z płynem do dezynfekcji zostaną umieszczone przed wejściem na teren oraz przy każdym stoisku.
 9. Za transport uczestników na warsztaty odpowiadają dyrektorzy i nauczyciele.
 10. W zajęciach uczestniczyć mogą TYLKO i wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych.
 11. Jeżeli w domu lub w najbliższym otoczeniu przebywają osoby na kwarantannie, albo w izolacji domowej, osoby te nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
 12. Opiekunowie deklarują każdorazowo brak objawów chorobowych dziecka.
 13. Przed wejściem na teren uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk oraz zachowania bezpiecznej odległości. Uczestnicy spotkań w wieku powyżej 6 lat oraz bez przeciwskazań zdrowotnych zobowiązani są również do noszenia maseczek osłaniających usta i nos.
 14. Przy każdym warsztacie/stanowisku będą przygotowane płyny dezynfekujące dla uczestników.
 15. Przed zajęciami dokonywany jest pomiar temperatury ciała przez nauczycieli. Opiekunowie winni na potrzeby eko-spotkań wyrazić pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała u dziecka, jeśli placówka takiej zgody od opiekunów nie wymaga. W przypadku posiadania przez Dyrekcję szkoły/przedszkola zgodny na pomiar temperatury ciała i pomiarem temperatury w placówce oświatowej nie będzie konieczny dodatkowy pomiar temperatury przed eko-spotkaniem.
 • Zasady organizacji uczestników.
 1. Udział uczestników/widzów w plenerowych eko-spotkaniach jest dopuszczalny pod warunkiem:

a) zakrywania ust i nosa (uczestnicy w wieku powyżej 6 lat i bez przeciwwskazań zdrowotnych);

b) zachowania dystansu 1,5 metrów przy stoiskach edukacyjnych;

c) dezynfekcji rąk przy wejściu na teren;

 1. respektowanie wydzielonych stref, umożliwiających zachowanie dystansu społecznego z prowadzącymi warsztaty;
 2. wchodzenia i wychodzenia na/z terenu tylko oznaczonymi przejściami z zachowaniem dystansu;
 3. wyrzucania zużytych środków ochrony osobistej do dedykowanych pojemników;
 4. dostosowania się do zaleceń osób prowadzących spotkanie i pedagogów podległej placówki.
 1. Uczestnicy (grupy/klasy) będą przychodzić na eko-spotkaniach w wyznaczonych godzinach według harmonogramu, po 1 (jednej) grupie na jedną , wyznaczoną godzinę. Grupa może liczyć do 25 osób (grupa z przedszkola) lub do 30 osób (grupa ze szkoły).
 2. Spotkania będą odbywać w godzinach od 9.00 do 15.00. Czas przewidziany dla jednej grupy to ok. 45 minut. Grupa może zostać podzielona na dwie lub trzy podgrupy uczestnicząc po ok. 10-15 minut przy jednym stoisku edukacyjnym. Czas przejścia uczestników między stoiskami /między grupami zostanie wykorzystany na dezynfekcję stoisk.
 3. Na terenie eko-spotkań oznaczony zostanie punkt wejścia na teren i punkt wyjścia, w celu uniknięcia kontaktu miedzy grupami.
 • Postanowienia końcowe
 1. Osoby uczestniczące w eko-spotkaniach zobowiązują są postępować zgodnie z opisanymi w niniejszym Regulaminie zasadami.

 1. Z przyczyn niezależnych, w szczególności takich jak zagrożenie epidemiczne i związane z nim obostrzenia czy złe warunki atmosferyczne takie jak silny wiatr lub mocne opady deszczu, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia pikniku, przeniesienia pikniku w inne miejsce lub całkowitego odwołania pikniku/pikników. O wskazanych czynnościach Organizator ma obowiązek poinformować zainteresowane strony (placówki).

 

 

Organizator zajęć: Fundacja EKOARKA z siedzibą w Jaworzu na zlecenie Celowego Związku Gmin CZG-12 oraz Celowy Związek Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie

Kontakt:

Dział Edukacji Ekologicznej: 95 755 93 71 wew.27/ kom. 693 371 974

e-mail: edukacja@czg12.pl