Więcej

">

tel. 95 755 93 71, czg@czg12.pl

PSZOK

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

DŁUGOSZYN 80
69-200 SULĘCIN

tel. 95 755 93 71

waga wew. 33

 

Obsługuje mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych z gmin:

Sulęcin, Ośno Lubuskie, Lubniewice, Łagów i Torzym.

Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Długoszyn 80):

poniedziałek-piątek: 8.00-18.00

(oprócz dni ustawowo wolnych od pracy)

Regulaminy PSZOK dla poszczególnych gmin:

  1. Gmina Sulęcin – zobacz/pobierz
  2. Gmina Ośno Lubuskie – zobacz/pobierz
  3. Gmina Torzym – zobacz/pobierz
  4. Gmina Lubniewice – zobacz/pobierz
  5. Gmina Łagów – zobacz/pobierz

 

LIMITY:

1. dla mieszkańców gminy Ośno Lubuskie:

a) odpady budowlane (tworzywa sztuczne, szkło, drewno): 250 kg/rok/nieruchomość

b) gruz: 1000 kg/rok/nieruchomość

 

2. dla mieszkańców gminy Sulęcin:

a) opony samochodowe: 4 sztuki/rok/osobę

b) odpady budowlane (suma wszystkich rodzajów): 1000 kg/rok/osobę

– Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów*
– Gruz ceglany
– Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
– Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
– Drewno / budowlane /
– Szkło / budowlane /
– Tworzywa sztuczne / budowlane /
– Papa odpadowa
– Gleba, ziemia w tym kamienie

 

Lista odpadów jakie można oddać do PSZOK:

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – to miejsce w gminie (związku międzygminnym), w którym mieszkańcy mogą pozostawić odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Szczegółowy sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa rada gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego (art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 2016r. poz. 250)

Wskazane w ustawie frakcje stanowią tylko minimalny katalog odpadów, które gmina zobowiązana jest w PSZOK zbierać. Biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców katalog ten należy rozszerzyć uwzględniając system odbioru i zbiórki odpadów oraz uwarunkowania lokalne gminy.

WYSZUKIWARKA ODPADÓW:

Wpisz słowo, aby rozpocząć wyszukiwanie.

Wrzuć odpad do tego pojemnika:

Nie znaleziono dopasowania, spróbuj ponownie.

Rodzaj odpadu: {{product.trash}}

Grupa: {{product.category}}

Uwagi dotyczące utylizacji/segregacji:
{{product.notice}}

Wrzuć do pojemnika: