Więcej

">

tel. 95 755 93 71, czg12@czg12.pl

Zamień odpadki na kwiatki – akcja 2021

 

W 2021 roku w ramach jednodniowej akcji Celowy Związek Gmin CZG-12 zbierać będzie od mieszkańców w wybranych gminach małogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz małogabarytowe baterie. Akcja prowadzona jest w celach edukacyjnych, dla mieszkańców gmin, dla których Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przy Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie.

Za przyniesione odpady (min. 1 kg) mieszkaniec otrzyma sadzonkę kwiatka. Dodatkowo premiowane w postaci upominku rzeczowego (koszulka) będzie przyniesienie większej ilości odpadów: 

7 kg i więcej – w gminie Sulęcin

12 kg i więcej w pozostałych gminach

 

Akcja zostanie zorganizowana wg poniższego terminarza:
07. maja – Sulęcin;
15. maja – Lubniewice;
17. maja – Ośno Lubuskie;
18. maja – Torzym;
19 maja – Łagów;
Szczegółowe informacje (godziny zbiórki, miejsce) będą podane na plakatach. Zapraszany do śledzenia informacji na FB Celowego Związku Gmin CZG-12.

Regulamin sanitarno-organizacyjny akcji:

 1. Organizatorem akcji „Zamień odpadki na kwiatki” jest Celowy Związek Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie (Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin).
 2. Spotkania odbywać się będą na wyznaczonym terenie w porozumieniu z Burmistrzem/Wójtem danej Gminy.
 3. W spotkaniu uczestniczyć mogą mieszkańcy danej gminy, jednak jednorazowo przy punkcie zbiórki odpadów może znajdować się max. 5 osób wyłączając obsługę (pracowników CZG-12).
 4. Podczas przekazywania odpadów nie będą zbierane dane uczestników. Pracownik w celu weryfikacji danych może żądać okazania dowodu ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu przekazania odpadów w ramach akcji.
 5. Mieszkańcy przekazujący odpady będą zobowiązani do zakrywania nosa i ust oraz do dezynfekcji rąk. Pojemniki z płynem do dezynfekcji zostaną umieszczone przy namiocie CZG-12 i przy punkcie zbiórki odpadów.
 6. Zbiórka odpadów w ramach akcji „Zamień odpadki na kwiatki” będzie odbywać się pod warunkiem: zakrywania ust i nosa (uczestnicy w wieku powyżej 5 lat i bez przeciwskazań zdrowotnych)zachowania dystansu 1,5 metrów przy stoiskudezynfekcji rąk; respektowanie wydzielonych stref, umożliwiających zachowanie dystansu społecznego; wchodzenia i wychodzenia na/z terenu tylko oznaczonymi przejściami z zachowaniem dystansu; wyrzucania zużytych środków ochrony osobistej do dedykowanych pojemników; dostosowania się do zaleceń Organizatora;
 7. Zbiórka odpadów będzie odbywać się w godzinach i miejscach wskazanych na plakatach informacyjnych.
 8. W ramach akcji zbierany będzie kompletny, małogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz małogabarytowe baterie. Szczegółowa lista odpadów zbieranych w ramach akcji wymieniona jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu sanitarno-organizacyjnego akcji.
 9. Za przyniesienie min. 1 kg odpadów mieszkaniec otrzyma sadzonkę kwiatka.
 10. Premiowane dodatkowo w postaci upominku (koszulki) będzie przyniesienie 7 kilogramów i więcej odpadów przez mieszkańca gminy Sulęcin oraz 12 kilogramów i więcej przez mieszkańca w pozostałych gminach (Ośno lubuskie, Lubniewice, Łagów, Torzym).
 11. Ilość upominków w postaci kwiatków i koszulek jest ograniczona. Akcja będzie prowadzona do wyczerpania sadzonek kwiatów i upominków (koszulek) lub do godziny określonej na plakatach.
 12. Osoby uczestniczące w zbiórce odpadów w ramach akcji „Zamień odpadki na kwiatki” zobowiązują są postępować zgodnie z opisanymi w niniejszym Regulaminie zasadami.
 13. Z przyczyn niezależnych, w szczególności takich jak zagrożenie epidemiczne i związane z nim obostrzenia, czy złe warunki atmosferyczne takie jak silny wiatr lub mocne opady deszczu, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zbiórki, zmiany terminu lub całkowitego odwołania akcji. O wskazanych czynnościach Organizator ma obowiązek poinformować zainteresowane strony poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatora (czg12.pl), stronie internetowej Gminy, na terenie której będzie organizowana zbiórka oraz na portalu społecznościowym Organizatora (FB).
 14. Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych: Katarzyna Radej, dział edukacji ekologicznej Celowego Związku Gmin CZG-12; e-mail: edukacja@czg12.pl; tel. 693 371 974.

 

 

Regulamin akcji – pobierz

LISTA ODPADÓW PRZYJMOWANYCH W RAMACH AKCJI:

1. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: małogabarytowe urządzenia czyszczące, urządzenia do szycia, żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania i pielęgnacji ubrań, tostery, opiekacze, frytkownice domowe, rozdrabniacze, młynki, urządzenia do otwierania i zamykania opakowań, urządzenia do strzyżenia włosów i ich pielęgnacji, zegary i zegarki, stacje meteo do użytku domowego, wagi łazienkowe i kuchenne, pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, itp.

2. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny: laptopy, czytniki, notepady, notebooki, mysz komputerowa, klawiatura, sprzęt kopiujący, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, pendrivy, karty pamięci i inne sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną, telefony bezprzewodowe i komórkowe,  dyktafony i inne małogabarytowe sprzęty do zapisu i odtwarzania głosu itp.

3. Sprzęt audiowizualny: odbiorniki radiowe, kamery video, sprzęt hi-fi

4. Sprzęt oświetleniowy: lampy sufitowe, lampki, latarki, żarówki, świetlówki, żarówki energooszczędne

5. Narzędzia elektryczne i elektroniczne z wyjątkiem wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi przemysłowych: wiertarki, urządzenia do skręcania, mielenia, piaskowania, cięcia, piłowania, spawania, lutowania, małogabarytowe narzędzia do drobnych prac ogrodniczych

6. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy: kolejki elektryczne, tory wyścigowe, kieszonkowe konsole do gier, gry video (konsola)

7. Przyrządy nadzoru i kontroli: czujniki dymu, termostaty, regulatory ciepła, urządzenia pomiarowe (np. stacje pogody, termometry elektroniczne)

8. Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe

Lista odpadów przyjmowanych w ramach akcji – pobierz