Więcej

">

tel. 95 755 93 71, czg12@czg12.pl

Pozostałe Usługi

ZBIÓRKA BATERII W SKLEPACH, URZĘDACH , PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Prowadzimy zbiórkę baterii w placówkach oświatowych (w ramach akcji “Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole”) oraz w sklepach i urzędach. Baterie zbierane są do specjalnych pojemników a następnie oddawane są do organizacji odzysku i poddawane procesom utylizacji. W czasie procesów technologicznych przeróbki zużytych baterii, ulegają one kruszeniu, mieleniu i mechanicznemu rozfrakcjonowaniu w trakcie separacji magnetycznej. Frakcję metali i niemetaliczną poddaje się procesom recyklingu w hutach metali. Natomiast pozostałą frakcję lekką (papier, tworzywa sztuczne, smoła) służą jako paliwo alternatywne w cementowniach, hutach i elektrociepłowniach.

PLACÓWKI I SKLEPY ZAINTERESOWANE WSPÓŁPRACĄ W ZAKRESIE ODBIORU BATERII ZAPRASZAMY DO KONTAKTU BEZPOŚREDNIO Z BIUREM: DZIAŁ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ, TEL. 095 755 93 71 WEW.27, EDUKACJA@CZG12.PL

WYNAJEM KONTENERÓW

Celowy Związek Gmin CZG-12 dysponuje kontenerami służącymi do gromadzenia odpadów, np. podczas prac remontowych.

  • Pojemność kontenerów: 16 m3
  • Cennik: 35,00 zł netto (VAT 23%)/doba;
  • klient z umową: 175,00 zł/m-c (VAT 23 %)
  • samochód HDS-transport kontenera: 5,00 zł netto (VAT 23%)/km

W celu wynajęcia kontenera należy skontaktować się z biurem CZG-12 (95 755 93 71, czg12@kki.pl) lub bezpośrednio z Działem Logistyki: 95 755 93 71 wew. 32, logistyka@czg12.pl.

Cena za odpady ustalana jest na podstawie ważenia po odebraniu kontenera.

USŁUGA PRZEWOZU I NAJMU

  • SAMOCHODY HDS

a) usługa przewozu – bez przyczepy: 5,00 zł netto/km

b) usługa przewozu z przyczepą: 5,50 zł netto/km

c) wynajem: 1000,00 zł netto do 8 h; każda następna godzina powyżej 8 h- 120,00 zł netto

  • SAMOCHÓD SKRZYNIOWY

a) usługa przewozu: 4,50 zł netto/km

b) usługa najmu: 678,00 zł do 8h; każda następna godzina powyżej 8 h- 74,00 zł netto

  • CZAS POSTOJU SAMOCHODU W OCZEKIWANIU NA ZAŁADUNEK LUB ROZŁADUNEK

– 50,00 zł netto/godzina

  • WYNAJEM ŁADOWARKI WIELOFUNKCYJNEJ

– 150,00 zł netto/ 1h pracy sprzętu

  • WAŻENIE JEDNORAZOWE

– 50,00 zł netto (brutto-tara)

W celu wynajęcia sprzętu należy skontaktować się z biurem CZG-12 (95 755 93 71, czg12@kki.pl) lub bezpośrednio z Działem Logistyki: 95 755 93 71 wew. 32, logistyka@czg12.pl.

Cena za odpady ustalana jest na podstawie ważenia po odebraniu kontenera.