tel. 95 755 93 71, czg12@czg12.pl

Zarząd

Przewodniczący Zarządu

ROBERT PALUCH

Z-ca Przewodniczącego Zarządu

TADEUSZ PIETRUCKI

Członek Zarządu

SŁAWOMIR DUDZIS

(Burmistrz Rzepina)

Członek Zarządu

STANISŁAW PECZKAJTIS

(Wójt Gminy Krzeszyce)

Członek Zarządu

PIOTR ZAKRYSZKO

(Delegat Urzędu Gminy Witnica)

Członek Zarządu

GRZEGORZ STANISŁAW KULBICKI

(Burmistrz Dębna)