Więcej

">

tel. 95 755 93 71, czg12@czg12.pl

Doposażenie ZUOK – montaż prasy belującej

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie doposażony został o nową prasę hydrauliczną wraz z systemem podajników. Wartość urządzenia to ok. 2,5 mln zł brutto. Zakup zrealizowany został ze środków własnych Celowego Związku Gmin CZG-12.

Prasa jest niezbędna w celu przygotowania surowców wtórnych do recyklingu, głównie butelek PET, folii, makulatury, opakowań wielomateriałowych po płynnej żywności.

Wykonawca: WENDE Recyclingtech s.c. z Kościerzyc