Więcej

">

tel. 95 755 93 71, czg12@czg12.pl

Konkurs “Dobre rady na odpady” – zakończony

KONKURS ZAKOŃCZONY !

Konkurs skierowany był do uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (kl. IV-VIII) z terenu gmin członkowskich Celowego Związku Gmin CZG-12.

Celem konkursu było stworzenie krótkiej animacji na temat gospodarki odpadami komunalnymi, segregacji odpadów, postępowania z odpadami problemowymi, sposobów na ograniczenie ilości

odpadów w codziennym życiu itp.

Celem konkursu było:
a) Rozbudzanie wrażliwości ekologicznej i twórczego myślenia uczniów.
b) Wdrażanie do samokształcenia dzieci w sferze informatycznej i plastycznej.
c) Stwarzanie uczestnikom konkursu możliwości prezentacji własnych działań twórczych.
d) Motywowanie uczniów do podejmowania różnorodnych działań na temat ochrony środowiska.
e) Rozwijanie umiejętności informatycznych w sferze tworzenia prezentacji multimedialnych i krótkich
animacji.

WYNIKI KONKURSU – GMINA SULĘCIN

Dla gminy Sulęcin obowiązywał osobny regulamin i zasady konkursu. W tworzonej animacji należało umieścić 7 (siódemkę) nawiązując do tegorocznego jubileuszu 777-lecia nadania miastu Sulęcin praw miejskich.

Z powodu nie wpłynięcia na konkurs „Dobre rady na odpady” organizowany we współpracy z gminą Sulęcin określonej w Regulaminie ilości prac (punkt 24. Regulaminu) konkurs zostaje nierozstrzygnięty.

Informujemy, że na konkurs organizowany we współpracy z gminą Sulęcin wpłynęła tylko jedna praca. Nie przewiduje się wznowienia konkursu, zmiany regulaminu i terminów.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w rozpowszechnienie informacji o konkursie i zapraszamy do udziału w innych akcjach i wydarzeniach na rzecz środowiska oraz gospodarki odpadami w naszym regionie.

PISMO dotyczące nierozstrzygnięcia konkursu na terenie gminy Sulęcin – pobierz

WYNIKI KONKURSU “DOBRE RADY NA ODPADY”

Wyniki konkursu ogłoszonego dla pozostałych placówek z terenu CZG-12:

I miejsce: MIŁOSZ MYĆ – Szkoła Podstawowa nr 3 z Międzyrzecza

Praca konkursowa: https://youtu.be/zK1UlHDKWgc

II miejsce: Gabriela Kardziś – Szkoła Podstawowa nr 2 im. J.Wybickiego z Witnicy

Praca konkursowa: https://youtu.be/J5Rloj-_HcM

III miejsce: Nicolle Matuk – Szkoła Podstawowa im. Wł.Broniewskiego w Górzycy

Praca konkursowa: https://youtu.be/Vmm75QSAKOo

Gratulujemy !!!

Fot. 1: Laureat I miejsca Miłosz Myć z nagrodą.

Fot.2: Laureatka II miejsca Gabriela Kardziś z nagrodą.

    Fot. 3: Laureatka III miejsca: Nicolle Matuk

Fot. 4: Nagrody w konkursie DOBRE RADY NA ODPADY

Na konkurs wpłynęło łącznie 14 prac z czego 4 prace nie spełniały kryteriów regulaminu konkursu.

Nagrodzone prace mimo drobnych niedociągnięć lub niespójności w treści wyróżnia sposób opracowania i prezentacji. Każda z prac jest inna, wykonana inną techniką jednak sposób prezentacji problemów związanych z gospodarką odpadami w wyróżnionych i nagrodzonych pracach był najwyższy. Celowy Związek Gmin CZG-12 pragnie podziękować wszystkim za czynny udział – każdy uczestnik konkursu otrzyma podziękowanie w formie Dyplomu i drobne upominki.

Wręczenie nagród rzeczowych odbyło się 13 maja 2021r. w siedzibie Celowego Związku Gmin CZG-12 (Długoszyn 80):

W celu odebrania nagród należy posiadać dokument potwierdzający tożsamość lub upoważnienie do odbioru nagrody.

Laureaci, którzy przesłali Formularz zgłoszenia drogą elektroniczną zobowiązani są do przedstawienia formularza w oryginale.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie krótkiej animacji na temat zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

sposobów na zmniejszenie ilości odpadów w naszych gospodarstwach domowych itp.

Terminy:

*konkurs trwa od 10 marca do 23 kwietnia 2021r.;

*wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 7 maja 2021 roku;

Z jednej placówki na Konkurs może wpłynąć max. 10 prac,

zaś warunkiem rozstrzygnięcia Konkursu jest wpłynięcie do Organizatora minimum 5 prac.

Pliki do pobrania:

1. Regulamin Konkurs:

a) Regulamin “Dobre rady na odpady” CZG-12 (pdf) – pobierz

b) Regulamin  “Dobre rady na odpady” gmina Sulęcin (pdf) – pobierz

2. Formularz zgłoszenia:

a) Formularz zgłoszenia “Dobre rady na odpady” CZG-12 (pdf)- pobierz

b) Formularz zgłoszenia “Dobre rady na odpady” gmina Sulęcin (pdf) – pobierz

3. Plakat:

a) Plakat “Dobre rady na odpady” CZG-12 – pobierz

b) Konkurs “Dobre rady na odpady” gmina Sulęcin – pobierz