Więcej

">

tel. 95 755 93 71, czg12@czg12.pl

Program Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład – 2022/2023

Celowy Związek Gmin CZG-12 podpisał 3 czerwca 2022r. umowę na dostawę kompaktora oraz przesiewacza bębnowego w ramach projektu pn.: „Doposażenie linii sortowniczej ZUOK Długoszyn poprzez zakup przesiewacza bębnowego oraz kompaktora”, który dofinansowany został z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład.

Kompaktor będzie służył do zgarniania i zagęszczania odpadów deponowanych na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie. Zakup nowej maszyny zwiększy skuteczność zagęszczania odpadów na nowej kwaterze składowiska 1C, co znacząco wpłynie na stabilność składowiska. W ramach projektu zakupiony zostanie również przesiewacz bębnowy w celu lepszego przygotowania odpadów do recyklingu i ponownego wykorzystywania, głównie selektywnie zebranych opakowań szklanych oraz bioodpadów. Jak podkreśla Przewodniczący Zarządu CZG-12 – Robert Paluch po modernizacji linii sortowniczej i budowie nowej kwatery składowiska jest to kolejna inwestycja wzmacniająca potencjał CZG-12 i mająca ważny wpływ na zagospodarowanie odpadów od mieszkańców 15 gmin woj. lubuskiego i jednej gminy woj. zachodniopomorskiego.

Dostawa przesiewacza bębnowego – 10 stycznia 2023 roku.

W dniu 18 stycznia 2023r. do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie dostarczony został kompaktor. Ciężar roboczy zakupionego kompaktora to ok. 34 tony. Dostawca maszyny – firma Bomag Fayat Group. Wartość zakupionej maszyny to ponad 2 mln zł.

Wartość całego projektu to ponad 4,2 mln zł brutto, z czego ponad 82 % zostanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Reszta środków to środki własne CZG-12.