Więcej

">

tel. 95 755 93 71, czg12@czg12.pl

Dostawa kompaktora do ZUOK

W dniu 18 stycznia br. do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie dostarczony został kompaktor. Jest to ważna maszyna pozwalająca w sposób efektywny na zarządzanie składowiskiem odpadów poprzez odpowiednie rozłożenie odpadów i ich zagęszczenie. Ciężar roboczy zakupionego kompaktora to ok. 34 tony. Dostawca maszyny – firma Bomag Fayat Group.

Wartość zakupionej maszyny to ponad 2 mln zł.

Zakup maszyny odbył się w ramach projektu pn.: „Doposażenie linii sortowniczej ZUOK Długoszyn poprzez zakup przesiewacza bębnowego oraz kompaktora”, realizowanego z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład.