Więcej

">

tel. 95 755 93 71, czg12@czg12.pl

Zakup prasy belującej

Zarząd Celowego Związku Gmin CZG-12 w dniu 15 czerwca br. podpisał umowę z firmą WENDE Recyclingtech s.c. z Kościerzyc na zakup i dostarczenie prasy hydraulicznej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie.

Wartość urządzenia to ok. 2,5 mln zł brutto. Zakup realizowany jest ze środków własnych Celowego Związku Gmin CZG-12.

Dostawa prasy belującej wraz z przenośnikami – III kwartał 2023 roku.