tel. 95 755 93 71, czg12@czg12.pl

Uroczyste otwarcie zmodernizowanej linii sortowniczej

14 kwietnia 2022 roku w Celowym Związku Gmin CZG-12 nastąpiło uroczyste otwarcie zmodernizowanej linii sortowniczej. Projekt pn.: Modernizacja linii sortowniczej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie wraz z rozbudową PSZOK w Krzeszycach” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i Kultura, Działania 4.2 Gospodarka Odpadami.  Wartość całego projektu wyniosła blisko 16 mln zł.

W uroczystości udział wzięli: Przewodniczący Zgromadzenia CZG-12 – Pan Dariusz Ejchart, Członek Zarządu Powiatu Sulęcińskiego – Pan Wojciech Lewicki, Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego i Przewodnicząca Komisji Klimatu – Pani Małgorzata Paluch-Słowińska, Wicedyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego – Pan Daniel Roguski oraz przedstawiciele najważniejszych Instytucji związanych z  ochroną środowiska w regionie: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – Pan Józef Kruczkowski oraz Kierownik WIOŚ Delegatura Gorzów Wlkp. – Pan Marek Demidowicz. Na uroczystości nie mogło również zabraknąć przedstawicieli samorządu lokalnego będących członkami Celowego Związku Gmin CZG-12, przedstawicieli służb związanych z bezpieczeństwem (Komisarz Arkadiusz Zieliński – Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie) i ochroną przeciwpożarową (mł. bryg. Waldemar Konieczny – Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie) oraz przedstawicieli firm realizujących w ostatnim czasie ważne inwestycje w CZG-12. Z ramienia firmy Falubaz Polska S.A. S.K.A. realizującej modernizację linii sortowniczej uczestniczył w spotkaniu Pan Paweł Ziajka, zaś Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUDOMEX S.A. odpowiedzialne za budowę nowej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne reprezentował Prezes Zarządu –  Pan Janusz Zuza.

Nowoczesna i funkcjonalna linia technologiczna do sortowania odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zebranych tj. tworzyw sztucznych, papieru i metali, znacząco poprawi skuteczność sortowania oraz zredukuje ilość odpadów deponowanych na składowisku. Przeprowadzona modernizacja i doposażenie ZUOK wpłynie również na poprawę warunków pracy pracowników hali sortowniczej. – podkreślił Przewodniczący CZG-12 Robert Paluch.

Po poświęceniu przez Proboszcza Parafii Długoszyn – ks. Daniela Dylaka instalacji i sprzętu do jej obsługi goście zostali zapoznani z funkcjonowaniem nowej linii technologicznej. Po omówieniu procesu przetwarzania odpadów selektywnie zebranych oraz zmieszanych odpadów komunalnych goście zostali zaproszeni na uroczysty obiad do ośrodka „Kormoran Resort & SPA” w Sulęcinie.

CZG-12 dziękuje wszystkim za przybycie i wspólne działania na rzecz poprawy gospodarki odpadami w naszym regionie.

Fot. Przewodniczący Zarządu CZG-12 – Robert Paluch

Fot. Uroczystość otwarcia zmodernizowanej linii sortowniczej w ZUOK w Długoszynie (na pierwszym planie od lewej: Pan Daniel Roguski Wicedyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego, Proboszcz Parafii Długoszyn –  ks. Daniel Dylak, Przewodniczący Zgromadzenia CZG-12 – Dariusz Ejchart, Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego i Przewodnicząca Komisji Klimatu – Pani Małgorzata Paluch – Słowińska, Przewodniczący Zarządu CZg-12 – Pan Robert Paluch)

Fot. Prezentacja linii sortowniczej

Fot. Prezentacja linii sortowniczej

Fot. Goście uroczystego otwarcia zmodernizowanej linii sortowniczej w ZUOK w Długoszynie

Fot. Uroczysty obiad w ośrodku “Kormoran Resort & SPA” w Sulęcinie