Facebook
LikeBox
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
czg12 | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
15702
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15702,page-child,parent-pageid-15698,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_menu_slide_with_content,width_370,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych rocznie przyjmuje ponad 40 tyś Mg odpadów komunalnych. W 2016 roku przyjęto 45 941 Mg odpadów komunalnych, w tym 39 533 Mg niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych, 2 785 Mg selektywnej zebranych odpadów opakowaniowych oraz 3 623 Mg odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji.

 

Główne elementy technologiczne Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych:

 

Hala sortownicza z linią do segregacji odpadów

– instalacja umożliwia mechaniczno-ręczną segregację odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie. Zadaniem linii sortowniczej jest doczyszczenie odpadów opakowaniowych oraz wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych możliwych do wykorzystania frakcji. Wydajność linii do segregacji odpadów wynosi 65 000 Mg/rok, w tym 5 000 Mg/rok odpadów zbieranych selektywnie.

Kompostownia kontenerowa

Kompostownia służy do przerabiania odpadów organicznych pochodzących z selektywnej zbiórki z gmin członkowskich związku i z rejonu centralnego woj. lubuskiego. Ogólna ilość odpadów ulegających biodegradacji na terenie Związku wynosi ok. 3500 Mg/rok.

Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów

W instalacji przetwarzana jest frakcja biologiczna wydzielona ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych w części mechanicznej instalacji (hali sortowni).

 

Przetwarzanie odpadów w Instalacji odbywa się w dwóch etapach:

Etap I: faza intensywna

Faza ta prowadzona jest w zamkniętych bioreaktorach z napowietrzaniem i oczyszczaniem powietrza. Wytworzone w procesie powietrze poprocesowe zostaje oczyszczone w specjalnym biofiltrze (materiał biologiczny biofiltru stanowić może kora sosnowa, torf lub kompost)

Etap II – faza dojrzewania

W trakcie intensywnej fazy dojrzewania następuje ok. 30 % redukcja masy wsadu. Frakcja podsitowa jest układana na placu dojrzewania w pryzmy o długości ok. 80 m i szerokości ok. 7 m. Materiał dojrzewający wymaga przerzucania z wykorzystaniem przystosowanego do tego sprzętu technologicznego.

 

Celem mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów jest osiągnięcie możliwie wysokiego stopnia rozkładu związków organicznych, co minimalizuje ich niekorzystne oddziaływanie na środowisko. Warto również podkreślić, że nowo wybudowana instalacja pozwoli na zmniejszenie ilości odpadów składowanych w stosunku do przyjętych z 98% do 57%. W wyniku obróbki powstaje tzw. stabilizat, który może być następnie unieszkodliwiony lub po przesianiu wykorzystany do rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów.

 

Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów była niezbędnym elementem do uzyskania przez ZUOK w Długoszynie statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.