Facebook
LikeBox
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
czg12 | PSZOK
15710
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15710,page-child,parent-pageid-15698,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_menu_slide_with_content,width_370,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

PSZOK

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Długoszyn 80
69-200 Sulęcin

tel. 95 755 93 71

waga wew. 33

Obsługuje mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych z gmin: Sulęcin, Ośno Lubuskie, Lubniewice i Łagów.

Od 1 lipca 2020r. również obsługujemy mieszkańców z gminy Torzym.

Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Długoszyn 80):

*dla mieszkańców Gminy Sulęcin:

 

wtorek-piątek: 10.00-18.00
soboty: 8.00 – 11.00

 

 

*dla mieszkańców gminy Torzym, Lubniewice, Łagów i Ośno Lubuskie:

 

poniedziałek-piątek: 8.00-18.00

(oprócz dni ustawowo wolnych od pracy)

LIMITY:

1. dla mieszkańców gminy Ośno Lubuskie:

a) odpady budowlane (tworzywa sztuczne, szkło, drewno): 250 kg/rok/nieruchomość

b) gruz: 1000 kg/rok/nieruchomość

 

2. dla mieszkańców gminy Sulęcin:

a) opony samochodowe: 4 sztuki/rok/osobę*

* jeśli mieszkaniec chce przywieźć więcej niż 4 opony musi posiadać zgodę z gminy Sulęcin.

b) odpady budowlane (suma wszystkich rodzajów): 1000 kg/rok/osobę*

– Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów*
– Gruz ceglany
– Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
– Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
– Drewno / budowlane /
– Szkło / budowlane /
– Tworzywa sztuczne / budowlane /
– Papa odpadowa
– Gleba, ziemia w tym kamienie

* jeśli mieszkaniec chce przywieźć więcej niż 1000 kg odpadów budowlanych musi posiadać zgodę z gminy Sulęcin.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – to miejsce w gminie (związku międzygminnym), w którym mieszkańcy mogą pozostawić odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Szczegółowy sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa rada gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego (art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 2016r. poz. 250)

 

Wskazane w ustawie frakcje stanowią tylko minimalny katalog odpadów, które gmina zobowiązana jest w PSZOK zbierać. Biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców katalog ten należy rozszerzyć uwzględniając system odbioru i zbiórki odpadów oraz uwarunkowania lokalne gminy.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250) do PSZOK można oddać:

 • przeterminowane leki i chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony
 • odpady zielone
 • odpady budowlane i rozbiórkowe

 • przeterminowane leki i chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony
 • odpady zielone
 • odpady budowlane i rozbiórkowe