Więcej

">

tel. 95 755 93 71, czg12@czg12.pl

Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji RIPOK w Długoszynie

Projekt „Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji RIPOK w Długoszynie”

30 września 2015 r. w Zakładzie Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie odbyło się uroczyste otwarcie Instalacji do Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Projekt został dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Kwota dofinansowania wyniosła 6 596 389,57 zł, natomiast całkowity koszt realizacji projektu opiewał na kwotę 13 250 049,95 zł. Głównym elementem Projektu było wybudowanie Instalacji do Biologicznego Przetwarzania Odpadów, w której ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych są wydzielane mechanicznie surowce wtórne (szkło, metale, papier, tworzywa sztuczne) i frakcja biologiczna, która dotychczas była składowana na wysypisku. Nowa instalacja pozwala poddać frakcję biologiczną dodatkowej obróbce w specjalnych reaktorach i powstaje w ten sposób tzw. stabilizat, który może być następnie unieszkodliwiony lub po przesianiu wykorzystany do rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów. Warto podkreślić, że wytworzone w procesie powietrze poprocesowe zostaje oczyszczone natychmiast w specjalnym biofiltrze.

Celem mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów jest osiągnięcie możliwie wysokiego stopnia rozkładu związków organicznych, co minimalizuje ich niekorzystne oddziaływanie na środowisko. Warto również podkreślić że nowo wybudowana instalacja pozwoli na zmniejszenie ilości odpadów składowanych w stosunku do przyjętych z 98% do 57%.

Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów była niezbędnym elementem do uzyskania przez ZUOK w Długoszynie statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Obecnie ZUOK Celowego Związku Gmin CZG-12 jest jedyną regionalną instalacją w Regionie Centralnym (obejmującym swoim zasięgiem 15 gmin z województwa lubuskiego i 1 gminę z województwa zachodniopomorskiego) i wszystkie odpady ze wskazanego regionu muszą być przywożone do Długoszyna.

Na uroczystym oddaniu do użytku instalacji biologicznego przetwarzania odpadów na terenie ZUOK w Długoszynie nie mogło zabraknąć reprezentantów lubuskiego samorządu z Wojewodą Lubuskim Katarzyną Osos na czele i przedstawicieli 15 gmin będących członkami Celowego Związku Gmin CZG-12.

Dariusz Ejchart – Przewodniczący Zgromadzenia CZG-12, Tadeusz Pietrucki – Przewodniczący Zarządu CZG-12, Katarzyna Osos, Paryk Lewicki