Więcej

">

tel. 95 755 93 71, czg12@czg12.pl

Podpisanie umowy na doposażenie ZUOK

W piątek 3 czerwca 2022r. Celowy Związek Gmin CZG-12 podpisał umowę na dostawę kompaktora oraz przesiewacza bębnowego w ramach projektu pn.: „Doposażenie linii sortowniczej ZUOK Długoszyn poprzez zakup przesiewacza bębnowego oraz kompaktora”, który dofinansowany został z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wartość dofinansowania to ponad 82% wartości inwestycji, która wg umów wynosi na ponad 4,2 mln zł brutto.

Mobilne przesiewacz bębnowy umożliwi zastosowanie urządzenia do przesiewania kompostu, odpadów drzewnych, odpadów wielkogabarytowych po wcześniejszym rozdrobnieniu, odpadów budowlanych oraz odpadów powstających w wyniku wstępnego przesiania stłuczki szklanej. W ramach doposażenia zakupiony zostanie również kompaktor, który jest niezbędną maszyną przy pracach związanych z prawidłowym składowaniem odpadów na nowej, trzeciej kwaterze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne (kwaterze 1C). Zakup powyższych urządzeń to kolejny krok w celu unowocześnienia Zakładu w Długoszynie – podkreśla Przewodniczący Zarządu CZG-12 Robert Paluch. Praca kompaktora jest ostatnim, mechanicznym elementem zagospodarowania odpadów na składowisku, a dzięki dużej skuteczności tych maszyn w zagęszczaniu odpadów znacznie wydłużają okres eksploatacji składowisk.

Fot. Podpisanie umowy (od lewej: Małgorzata Śnieżko – Główny Księgowy CZG-12, Robert Paluch – Przewodniczący Zarządu CZG-12, Stanisław Peczkajtis – Członek Zarządu CZG-12)