Więcej

">

tel. 95 755 93 71, czg12@czg12.pl

Jubileuszowa konferencja z okazji 25 lat CZG-12

27 października br. odbyło się uroczyste podsumowanie 25 lat działalności Celowego Związku Gmin CZG-12. Konferencja była okazją do podsumowania osiągnięć i zrealizowanych działań oraz zarysowania planów na przyszłość.

Celowy Związek Gmin CZG-12 dziękuje za przybycie wszystkim gościom, zwłaszcza przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na czele z Panem Marcinem Jabłońskim – Członkiem Zarządu Województwa Lubuskiego.

Jubileuszowa Konferencja z okazji 25-lecia CZG-12

Dziękujemy za obecność Prezesa Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego – Pana Marka Cebuli, Pana Marka Kamińskiego – Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych wraz z zastępcą Panem Danielem Roguskim, Pana Artura Malca – Dyrektora Departamentu Środowiska, Radnej Komisji Sejmiku Województwa Lubuskiego i Przewodniczącej Komisji Klimatu – Pani Małgorzaty Paluch-Słowińskiej, Pana Tomasza Jaskuły – Starosty powiatu sulęcińskiego, Pani Zofii Plewy – Wicestarosty powiatu międzyrzeckiego, Pana Mariusza Herbuta – Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz przedstawicielom służb mundurowych (Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Waldemar Konieczny, w imieniu Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie w spotkaniu uczestniczył podkomisarz Przemysław Stankiewicz, oraz w imieniu Komendanta Ośrodka Szkoleniowego obecny był chorąży Mariusz Stasiłowicz). Dziękujemy za obecność przedstawicieli firm, organizacji i doradców współpracujących z Celowym Związkiem Gmin CZG-12.

Na uroczystości nie zabrakło najważniejszych przedstawicieli Związku w postaci przedstawicieli samorządów, bez których by nie istniał związek międzygminny – Burmistrzów i Wójtów gmin członkowskich oraz delegatów. Jubileuszowa konferencja była okazją do przedstawienia najważniejszych aspektów sytemu. Część prawną gospodarki odpadami w zwięzły sposób przybliżył uczestnikom spotkania Mecenas z Kancelarii Ziemski & Partners z Poznania- Pan Maciej Kiełbus.

Mecenas Maciej Kiełbus – Jubileuszowa Konferencja z okazji 25-lecia CZG-12

Kluczem do właściwego funkcjonowania systemu, oprócz jasnych i przejrzystych przepisów prawnych jest przede wszystkim zbiórka odpadów “u źródła”. Ten temat zawężony do kwestii zbiórki bioodpadów przedstawił Pan Andrzej Sobolak – Prezes Stowarzyszenia na rzecz bioodpadów BIORECYKLING.

Jak wygląda praca przy odpadach i jak wiele marnujemy cennych surowców nie segregując ich we właściwy sposób najlepiej wiedzą pracownicy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie. Z myślą o tej często nie łatwej pracy ogłoszony został we wrześniu konkurs pn. “Praca w CZG-12 oczami dziecka”. Podczas Jubileuszowej Konferencji nastąpiło uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród dla laureatów. Nagrody wręczyli: Pan Marcin Jabłoński – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, Dariusz Ejchart – Przewodniczący Zgromadzenia CZG-12 oraz Robert Paluch – Przewodniczący Zarządu CZG-12.

Podsumowanie konkursu “Praca w CZG-12 oczami dziecka”

Czas jubileuszu to czas refleksji i wielu podziękowań – mamy nadzieję, że dzięki dobrej współpracy władz rządowych i samorządowych uda się osiągnąć wymagane poziomy odzysku i recyklingu, a tworzone przepisy prawne będą te działania ułatwiać.

Dziękujemy wszystkim za obecność i za docenienie starań Celowego Związku Gmin CZG-12 w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi.

Od lewej: Tadeusz Pietrucki – Zastępca Przewodniczącego Zarządu CZG, Pan Eugeniusz Karpiński – Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin Rejonu Leszczyńskiego, Pan Krzysztof Piasek- Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego”Obra”, Pan Robert Paluch – Przewodniczący Zarządu CZG-12.