Więcej

">

tel. 95 755 93 71, czg12@czg12.pl

Gmina Świebodzin nowym członkiem CZG-12

Z początkiem roku 2022 do Celowego Związku Gmin CZG-12  dołączyła gmina Świebodzin licząca blisko 30 tyś. mieszkańców.Wpisanie gminy do Związku poparte było wielomiesięcznymi rozmowami między samorządem a Zarządem i Zgromadzeniem CZG-12. Dziś już możemy pogratulować Burmistrzowi gminy Świebodzin – Panu Tomaszowi Sielickiemu i zacząć przyjmować odpady z gminy do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie. W celach logistycznych zmieszane odpady komunalne będą transportowane do bazy przeładunkowej w miejscowości Jeziory  zgodnie ze Statutem CZG-12. Odpady zebrane selektywnie dostarczane są bezpośrednio do ZUOK w Długoszynie.

Dzięki przystąpieniu gminy Świebodzin do Związku, powiększeniu obszaru obsługiwanego przez Celowy Związek Gmin CZG-12, podnosi się ranga Związku i Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (Długoszyn 80)  w regionie centralnym województwa lubuskiego. – ” Trzeba podkreślić, że zwiększając ilość przyjmowanych odpadów poprzez przystąpienie gminy Świebodzin do Związku, zarząd Związku nie podniósł cen za przyjęcie odpadów do ZUOK. Jest to ważna informacja dla mieszkańców. Mimo kosztownych inwestycji realizowanych w roku 2021,  Zarząd w porozumieniu ze Zgromadzeniem stara się wypracować jak najbardziej korzystne rozwiązania, bez obciążania samorządów i tym samym mieszkańców” – zaznacza Przewodniczący Zarządu CZG-12 Robert Paluch.