Facebook
LikeBox
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
czg12 | Galeria – edukacja w gminach 2019
16979
page-template,page-template-blog-large-image-simple,page-template-blog-large-image-simple-php,page,page-id-16979,page-child,parent-pageid-15728,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_menu_slide_with_content,width_370,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Galeria – edukacja w gminach 2019

Zapraszamy Instytucje Kultury do składania wniosków o wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska. Wnioski należy składać wyłącznie drogą pocztową lub osobiście w biurze CZG-12 do dnia 31.01.2022r. Szczegóły - dowiedz się więcej...

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych kl. IV -VIII  do udziału w konkursie pod nazwą "Segregacja jak z obrazka - tworzymy komiks". Prace na konkurs można przesyłać do końca lutego br., tj do 28 lutego 2022r. włącznie :) Zapraszamy do udziału ! Dowiedz się więcej. ...

Celowy Związek Gmin CZG-12 we współpracy z Fundacją Ekologiczną ARKA oraz Nadleśnictwem Dębno, Sulęcin i Międzyrzecz zorganizował w dniach 21 - 23 września spotkania edukacyjne dla wybranych grup szkolnych i przedszkolnych. Eko-lekcje w plenerze to kolejna forma edukacji ekologicznej, którą proponujemy placówkom oświatowym w celu podniesienia wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów, ale także uwrażliwienia najmłodszego pokolenia na problemy środowiska. Spotkania realizowane były w ramach projektu "Kultura segregacji" realizowanego przez Organizację Odzysku Opakowań REKOPOL S.A. z Warszawy. Podczas spotkań dzieci uczestniczyły w 4 warsztatach edukacyjnych ( po ok. 15 minut na jednym warsztacie). Forma przekazywanej wiedzy była dostosowana do wieku dzieci, i tak najmłodsi dopasowywali odpady do odpowiednich pojemników, dopasowywali elementy do odpowiednich gier ekologicznych zaś starsi mogli wytworzyć prąd w kinie rowerowym :) W młodszych grupach zaangażowano opiekunów do produkcji prądu :) W zajęciach udział mogły wziąć tylko wcześniej zgłoszone grupy...

W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie dobiegła końca budowa trzeciej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Wraz z budową nowej kwatery  zbudowany został zbiornik przeciwpożarowy o pojemności ok. 440 m3 . Będzie on służył zapewnieniu stałego źródła wody do celów gaśniczych. Prace związane z budową kwatery były dość długie i kosztowne - powiązane to było z budową dróg dojazdowych oraz budową zbiornika na odcieki. Zbiornik na odcieki z docelową pojemnością 1000 m3 będzie spełniał swe zadanie dla nowo budowanej kwatery 1C oraz docelowo dla kwatery budowanej w przyszłości. Fot. Kwatera składowiska 1C. Fot. Zbiornik przeciwpożarowy.  ...

Wystawa edukacyjna Celowego Związku Gmin CZG-12 to 5 dwustronnych plansz, na których mieszkańcy znajdą informacje o zasadach selektywnej zbiórki odpadów, o inwestycjach realizowanych przez CZG-12, ale też i zadania, do rozwiązania których można zaangażować całe rodziny. Tematyka tablic to: segregacja odpadów, recykling, bioodpady i kompostowanie, sposoby na bycie eko, zagrożenia, palenie śmieci, eko zakupy, inwestycje w CZG-12 oraz odpady problemowe. Wystawa będzie prezentowana w różnych miejscach na terenie gmin członkowskich Celowego Związku Gmin CZG-12, przy okazji wydarzeń plenerowych i innych spotkań. Z wystawą mogli już zapoznać się: mieszkańcy Sulęcina (11.05 - 18.05.2021; Dni Sulęcina 26.06.2021) mieszkańcy Łagowa (19 - 21.05.2021) mieszkańcy Międzyrzecza (24.05 - 02.06. 2021) uczniowie Szkoły Podstawowej nr  3 im. Powstańców Wielkopolskich (7 - 11.06.2021) uczniowie Szkoły Podstawowej im.W.Witosa w Krzeszycach/GOK Krzeszyce (14-18.06.2021) uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 z Dębna (22.06.2021) uczniowie Szkoły Podstawowej w Sarbinowie (24.06.2021)   Szczegółowe informacje...

Zapraszamy wszystkich do udziału w obchodach Dnia Ziemi w wyjątkowym plenerze - w Internecie. Największy w Polsce Ekologiczny Festiwal Online EKOfeston rozpocznie się w najbliższy czwartek 22 kwietnia. To jedyna w swoim rodzaju ogólnopolska i bezpłatna impreza online z okazji Dnia Ziemi, zorganizowana przez firmę Abrys z Poznania pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Celowy Związek Gmin CZG-12 jest Partnerem tego wyjątkowego wydarzenia. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 9.00 na stronie ekofeston.abrys.pl oraz na serwisie społecznościowym FB  (Facebook Live). Bądź na bieżąco z informacjami - śledź posty na profilu społecznościowym Celowego Związku Gmin CZG-12 (https://www.facebook.com/CelowyZwiazekGminCZG12) Podczas ponad pięciogodzinnego festiwalu podzielonego na blok dla dzieci, a także na blok dla dorosłych odbiorców, nie zabraknie treści poświęconych gospodarowaniu odpadami i wodą, a także ochronie klimatu, powietrza, bioróżnorodności oraz naszego zdrowia. Przeprowadzone zostaną kreatywne warsztaty recyklingowe i konkursy z nagrodami. Celowy Związek Gmin CZG-12 w Dniu Ziemi o godz....

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych sprawdzeniem swojej wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów do aktywnego udziału w grze. ZAGRAJ Gra powstała ramach wsparcia Organizacji Odzysku Opakowań REKOPOL S.A....

17 listopada 2021r. Zarząd Celowego Związku Gmin CZG-12 podpisał umowę na rozpoczęcie ważnej inwestycji: budowę trzeciej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Długoszynie. Koszt projektu to prawie 5 mln zł. Prace budowlane prowadzone przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUDOMEX S. A. z siedzibą w Szczecinie mają potrwać do wiosny przyszłego roku. Podpisanie umowy na budowę kwatery 1C. Od prawej: Główny Księgowy CZG-12 Daria Hormańska, Przewodniczący Zarządu Robert Paluch, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Tadeusz Pietrucki....

Celowy Związek Gmin CZG-12 wkracza w ważny etap inwestycji mający na celu doposażenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie oraz efektywniejszą gospodarkę odpadami w regonie.  20.05.2020 r. w Gorzowie Wlkp. Zarząd CZG-12 podpisał umowę na realizację projektu ”Modernizacja linii sortowniczej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie wraz z rozbudową PSZOK w Krzeszycach” . Pieniądze na wsparcie inwestycji  w CZG-12 pochodzą z Unii Europejskiej, a dokładnie Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Dzięki wsparciu unijnemu Zakład zostanie doposażony w urządzenia zwiększające wydajność linii sortowniczej. W ramach projektu planowany jest także zakup rozdrabniacza do odpadów wielkogabarytowych. Planowane działania znacznie wpłyną na poprawę funkcjonowania Zakładu. Celowy Związek Gmin CZG-12 dzięki dobrze napisanemu wnioskowi i przychylności Zarządu Województwa Lubuskiego CZG-12 otrzymał dodatkowe dofinansowanie na rozszerzenie projektu o doposażenie obecnej linii sortowniczej o drugą linię sortowniczą na odpady segregowane. Wartość poszerzenia dofinansowania to 1.300.000 zł. Łączna kwota przyznanej dotacji...