Więcej

">

tel. 95 755 93 71, czg12@czg12.pl

Dostawa przesiewacza bębnowego do ZUOK

W ramach podpisanej w czerwcu 2022r. umowy na doposażenie linii sortowniczej ZUOK Długoszyn poprzez zakup przesiewacza bębnowego oraz kompaktora, 10 stycznia 2023r. do ZUOK w Długoszynie dostarczony został przesiewacz bębnowy.

Maszyna będzie służyła w celu lepszego przygotowania odpadów do recyklingu i ponownego wykorzystywania, głównie selektywnie zebranych opakowań szklanych oraz bioodpadów.

Wartość całego projektu to ponad 4,2 mln zł brutto, z czego ponad 82 % zostanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Reszta środków to środki własne CZG-12.