Więcej

">

tel. 95 755 93 71, czg12@czg12.pl

CZG-12 wyróżnione statuetką Zielona Ręka

Celowy Związek Gmin CZG-12 od wielu lat współpracuje z Fundacją Ekologiczną ARKA pod kątem edukacji ekologicznej i selektywnej zbiórki odpadów. Po raz pierwszy spotkaliśmy się w roku 2015 podczas podsumowania akcji “Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole”. Kolejne lata pozwoliły zacieśnić współpracę i włączyć się w działania inicjowane przez Fundację. Co roku zapraszamy placówki do aktywnych działań na rzecz środowiska, m.in. SiejeMY Słońce, Śmieciobranie, Łap Wodę.

Koniec i początek roku to czas podsumowań, ale też podziękowań. Za wsparcie akcji ekologicznych i programów edukacyjnych Fundacji Ekologicznej Arka w 2021 roku CZG-12 został laureatem statuetki Zielona Ręka.

Statuetka jest dla nas szczególna, gdyż otrzymaliśmy ją w roku jubileuszu 25-lecia CZG-12. Stawia to przed Celowym Związkiem Gmin CZG-12 wyzwanie ciągłej edukacji na najwyższym poziomie. Będziemy starali się inicjować powszechne, proste działania proekologiczne i budować w społeczeństwie wrażliwość ekologiczną.

Dziękujemy też przede wszystkim placówkom, małym i dużym ekologom, bez których podejmowanie wielu działań nie byłoby możliwe!

 

 

 

 

 

 

Statuetkę, według grafiki Małgorzaty Rozenau, wykonała pracownia ceramiki Zielony Słoń.