Więcej

">

tel. 95 755 93 71, czg12@czg12.pl

Budowa nowej kwatery 1C

W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie dobiegła końca budowa trzeciej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Wraz z budową nowej kwatery  zbudowany został zbiornik przeciwpożarowy o pojemności ok. 440 m3 . Będzie on służył zapewnieniu stałego źródła wody do celów gaśniczych. Prace związane z budową kwatery były dość długie i kosztowne – powiązane to było z budową dróg dojazdowych oraz budową zbiornika na odcieki. Zbiornik na odcieki z docelową pojemnością 1000 m3 będzie spełniał swe zadanie dla nowo budowanej kwatery 1C oraz docelowo dla kwatery budowanej w przyszłości.

Fot. Kwatera składowiska 1C.

Fot. Zbiornik przeciwpożarowy.