Więcej

">

tel. 95 755 93 71, czg12@czg12.pl

Dostawa kompaktora do ZUOK

W dniu 18 stycznia br. do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie dostarczony został kompaktor. Jest to ważna maszyna pozwalająca w sposób efektywny na zarządzanie składowiskiem odpadów poprzez odpowiednie rozłożenie odpadów i ich zagęszczenie. Ciężar roboczy zakupionego kompaktora to ok. 34 tony. Dostawca maszyny – firma Bomag Fayat Group. Wartość zakupionej maszyny to ponad 2

Więcej


Dostawa przesiewacza bębnowego do ZUOK

W ramach podpisanej w czerwcu 2022r. umowy na doposażenie linii sortowniczej ZUOK Długoszyn poprzez zakup przesiewacza bębnowego oraz kompaktora, 10 stycznia 2023r. do ZUOK w Długoszynie dostarczony został przesiewacz bębnowy. Maszyna będzie służyła w celu lepszego przygotowania odpadów do recyklingu i ponownego wykorzystywania, głównie selektywnie zebranych opakowań szklanych oraz bioodpadów. Wartość całego projektu to ponad

Więcej


Konkurs dla dzieci – wyniki!

„Odpady segreguję! A jak, to wam narysuję” to konkurs, który skierowany był do dzieci w wieku 6-8 lat z terenu gmin członkowskich Celowego Związku Gmin CZG-12. Na konkurs wpłynęło 14 prac. Zobacz laureatów konkursu – dowiedz się więcej


Nowy cennik przyjęcia odpadów

Celowy Związek Gmin CZG-12 ogłasza od 1 stycznia 2023 roku nowy cennik przyjęcia odpadów z gmin członkowskich CZG-12 oraz z pozostałych gmin po wcześniejszym uzgodnieniu. Zobacz cennik


Re.akcja 2023

Celowy Związek Gmin CZG-12 ogłasza nabór wniosków w ramach wsparcia projektów o charakterze ekologicznym realizowanych przez ośrodki kultury, biblioteki gminne i inne instytucje kultury w roku 2023. Wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć do biura CZG-12 do końca stycznia br. Dowiedz się więcej…Zgromadzenie CZG-12

Najbliższe posiedzenie Zgromadzenia Celowego Związku Gmin CZG-12 odbędzie się 21 grudnia br. w sali konferencyjnej w siedzibie CZG-12 w Długoszynie. Rozpoczęcie Zgromadzenia: godz. 11.00 Transmisja z obrad: zobacz