Facebook
LikeBox
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
czg12 | Ekolekcje
15930
post-template-default,single,single-post,postid-15930,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_menu_slide_with_content,width_370,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Ekolekcje

Ekolekcje

Celowy Związek Gmin CZG-12 zaprasza placówki oświatowe i inne zorganizowane grupy do zwiedzania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie.

Podczas wycieczki omawiane są zagadnienia związane z gospodarką odpadami, segregacją odpadów do właściwych pojemników i ich dalszą obróbką. Dzieci i młodzież mają okazję przejść szlakiem ścieżki edukacyjnej docierając do hali sortowniczej, w której doczyszczane są odpady i dzielone na różne frakcje.

Drugą część zajęć stanowią zajęcia w salce edukacyjnej, gdzie dzieci mają do wykonania proste zadania z dziedziny segregacji odpadów i ochrony środowiska. Na zakończenie zajęć każdy otrzymuje pamiątkowy upominek.

Uczestnictwo w zajęciach należy zgłosić telefonicznie pod nr 95 755 93 71, a następnie przesłać wypełnioną Kartę Zgłoszenia potwierdzającą ilość uczniów/dzieci uczestniczących w zajęciach oraz dane adresowe Placówki. Udział w eko-lekcjach w Celowym Związku Gmin CZG-12 jest bezpłatny.

Terminarz zajęć na 2019r. – w przygotowaniu…

No Comments

Post A Comment