Więcej

">

tel. 95 755 93 71, czg12@czg12.pl

11 maja Dzień bez Śmiecenia

Dzień bez Śmiecenia – to pomysł wypracowany przez młodzież z kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego programu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży” w 2007 r., przedsięwzięcia firmowanego przez PRO EUROPE (organizację zrzeszającą działające w ramach systemu Zielonego Punktu organizacje odzysku), a koordynowanego i organizowanego w Polsce przez Rekopol O.O.O. SA.

Celem kampanii prowadzonej przez REKOPOL O.O.O. S.A. jest propagowanie prawidłowych zasad segregowania odpadów, promowanie proekologicznych postaw i ochrony środowiska. Tradycją jest, że w Dzień bez Śmiecenia nie produkujemy tysięcy plakatów, ulotek, insertów i wlepek. Podstawowym materiałem edukacyjnym każdej edycji działań jest kartka elektroniczna, która po kliknięciu przekierowuje na stronę www.dzienbezsmiecenia.pl.

Tegoroczne hasło brzmi: INSPIRUJ(SI)Ę. Odpady bywają inspirujące – wykorzystywane są w sztuce, w happeningach, w akcjach…, ale każdy z nas na co dzień ma coś z recyklingu. Każde nasze działanie ma wpływ na postawy innych!

Więcej informacji: https://dzienbezsmiecenia.pl/