OD 1 LIPCA SEGREGUJEMY ODPADY DO 4 POJEMNIKÓW

Od 1 lipca br. weszły w życie ujednolicone dla całego kraju zasady segregacji odpadów komunalnych. Zmiany najbardziej odczują mieszkańcy gmin, gdzie prowadzona jest zbiórka odpadów w podziale na frakcję suchą i mokrą. W gminach należących do Celowego Związku Gmin CZG-12 nie spodziewamy się większych zmian, gdyż przez 20 lat działalności Związku, tj. od 1997 roku, mówimy i uczymy o segregowaniu odpadów opakowaniowych do kolorowych pojemników, a od 2003 roku wprowadziliśmy również selektywną zbiórkę bioodpadów. 

Teraz gminy będą miały 6 miesięcy na dostosowanie i opisanie pojemników do segregowania na „piątkę”. Na wymianę pojemników na te we właściwych kolorach, gminy będą miały jednak pięć lat (maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.).

  • Żółty pojemnik: do zbiórki odpadów z plastiku, folii, metalu , aluminium i opakowań wielomateriałowych
  • Zielony pojemnik: do zbiórki opakowań szklanych po żywności
  • Niebieski pojemnik: do zbiórki makulatury
  • Brązowy pojemnik: do zbiórki bioodpadów
  • Czarny pojemnik: na zmieszane odpady komunalne

W  rezultacie zmian każdy budynek zamiast trzech pojemników na różne rodzaje odpadów zbieranych selektywnie będzie miał cztery, dzięki czemu więcej odpadów ma podlegać recyklingowi. Do 2020 roku musimy uzyskać 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów opakowaniowych (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła), 70 % poziomu recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz ograniczyć składowanie bioodpadów do 35%. Według danych Ministerstwa Środowiska obecny odzysk odpadów opakowaniowych wynosi tylko 26 proc.