20 lat Celowego Związku Gmin CZG-12- konferencja

20 lat wspólnej gospodarki odpadami na terenie 15 gmin to powód do dumy dla Celowego Związku Gmin CZG-12. Związek był pionierem w wprowadzaniu selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych w oparciu o kolorowe pojemniki. Pomysł wspólnego rozwiązania problemu gospodarki odpadami narodził się w 1996 roku, zaś rok później Związek został zarejestrowany w Rejestrze Związków międzygminnych. Od 1998 roku wprowadziliśmy selektywną zbiórkę odpadów w gminach członkowskich Związku. Związek organizuje akcje edukacyjno-konkursowe, szkolenia, imprezy plenerowe o charakterze edukacyjnym, festyny ekologiczne. O korzyściach płynących z selektywnej zbiórki odpadów przypominamy podczas gminnych wydarzeń i imprez plenerowych, np. festyny ekologiczne, dni miast czy dożynki. W ramach działań edukacyjnych w 2017 roku uczestniczyliśmy w wydarzeniach plenerowych w każdej gminie Związku oraz organizowaliśmy festyny ekologiczne dla dzieci i mieszkańców.

O przyszłości i osiągnieciach podsumowujących działalność Celowego Związku Gmin CZG-12 będziemy mówić podczas konferencji 12 października br.20 lat Celowego Związku Gmin CZG-12 (Hotel Woiński SPA, Lubniewice). Mamy nadzieję, że problemy związane z gospodarką odpadami dzięki współpracy samorządów i instytucji rządowych uda się rozwiązać w najbliższych latach. Wraz z rosnącym rozwojem cywilizacji musimy zdawać sobie sprawę z wzrostu odpadów, dlatego ważna jest edukacja społeczeństwa i wspólne dążenie do osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Podczas konferencji poruszymy temat gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym, zaprezentujemy działalność Związku oraz omówimy plany na przyszłość. 20 lat Celowego Związku Gmin CZG-12 to lata pełne ważnych decyzji i kompromisów. Każdy z nas rocznie produkuje blisko 320 kg odpadów – nic więc dziwnego, że gospodarka odpadami to temat wciąż wzbudzający wiele dyskusji wśród społeczeństwa. Działając w sektorze gospodarki odpadami widzimy konieczność współpracy instytucji i firm zajmujących się ochroną środowiska, gospodarką leśną i odpadową – tylko wspólne działania przyniosą efekty w postaci wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców i wzrost poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

PROGRAM KONFERENCJI:

-rozpoczęcie części oficjalnej - godz. 13.00

-wręczenie podziękowań

-część artystyczna: koncert Jana "PTASZYNA" Wróblewskiego

-część kuluarowa (godz. 16.00 - 19.00)

 

 

Celowy Związek Gmin CZG-12:

- nowoczesna gospodarka odpadami

- odzysk biogazu składowiskowego do ogrzewania

- edukacja ekologiczna

Fot. 1. Zdjecie "z lotu" na Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie

Fot. 2. Zrekultywowana kwatera 1A składowiska odpadów w ZUOK w Długoszynie

Fot. 3. Stoisko edukacyjno-promocyjne CZG-12