Dostosowanie ZUOK do pełnienia funkcji RIPOK

POIiS 2014

 

30 września 2015 r. w Zakładzie Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie odbyło się uroczyste otwarcie Instalacji do Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Projekt został dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Kwota dofinansowania wyniosła 6 596 389,57 zł, natomiast całkowity koszt realizacji projektu opiewał na kwotę 13 250 049,95 zł. Zrealizowany projekt nosił nazwę „Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji RIPOK w Długoszynie” a jego głównym elementem było wybudowanie Instalacji do Biologicznego Przetwarzania Odpadów, w której ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych są wydzielane mechanicznie surowce wtórne (szkło, metale, papier, tworzywa sztuczne) i frakcja biologiczna, która dotychczas była składowana na wysypisku. Tak było do tej pory. Nowa instalacja pozwala poddać frakcję biologiczną dodatkowej obróbce w specjalnych reaktorach i powstaje w ten sposób tzw. stabilizat, który może być następnie unieszkodliwiony lub po przesianiu wykorzystany do rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów. Warto podkreślić, że wytworzone w procesie powietrze poprocesowe zostaje oczyszczone natychmiast w specjalnym biofiltrze.

Celem mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów jest osiągnięcie możliwie wysokiego stopnia rozkładu związków organicznych, co minimalizuje ich niekorzystne oddziaływanie na środowisko. Warto również podkreślić że nowo wybudowana instalacja pozwoli na zmniejszenie ilości odpadów składowanych w stosunku do przyjętych z 98% do 57%.

Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów była niezbędnym elementem do uzyskania przez ZUOK w Długoszynie statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Obecnie ZUOK Celowego Związku Gmin CZG-12 jest jedyną regionalną instalacją w Regionie Centralnym (obejmującym swoim zasięgiem 15 gmin z województwa lubuskiego i 1 gminę z województwa zachodniopomorskiego) i wszystkie odpady ze wskazanego regionu muszą być przywożone do Długoszyna.

Na uroczystym oddaniu do użytku instalacji biologicznego przetwarzania odpadów na terenie ZUOK w Długoszynie nie mogło zabraknąć reprezentantów lubuskiego samorządu z Wojewodą Lubuskim Katarzyną Osos na czele i przedstawicieli 15 gmin będących członkami Celowego Związku Gmin CZG-12.

Uroczystość poprzedził energetyczny występ Grupy Mażoretek „Finezja” ze Wschowy, który mimo chłodnej pogody zdecydowanie podgrzał atmosferę. Po zakończonych występach artystycznych przybyłych gości serdecznie powitał Przewodniczący Zarządu Celowego Związku Gmin CZG-12 Pan Tadeusz Pietrucki dziękując wszystkim za przybycie. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos, Jan Rydzanicz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Marek Demidowicz Kierownik WIOŚ Delegatura Gorzów Wlkp., Patryk Lewicki Starosta Sulęciński, Dariusz Ejchart burmistrz Sulęcina, Tadeusz Pietrucki Przewodniczący Zarządu CZG-12, Maria Butrym Delegat Zgromadzenia CZG-12, Michał Deptuch Wicestarosta Sulęciński, Andrzej Bednarek Prezes firmy AK NOVA - wykonawca inwestycji i Tomasz Granops – Inżynier Kontraktu z firmy Komplet Inwest. Po poświęceniu instalacji biologicznego przetwarzania odpadów i sprzętu do jej obsługi goście zostali zaproszeni do zapoznania się z nową instalacją. Po niezwykle interesującym zwiedzaniu, podczas którego został omówiony proces biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych goście zostali zaproszeni do ośrodka „Kormoran” w Sulęcinie, gdzie odbyła się prezentacja CZG-12 i wręczenie odznaczeń dla osób, które wspierały Związek w uzyskaniu przez ZUOK w Długoszynie statusu RIPOK.

To wielki sukces dla naszego regionu oraz władz samorządowych z gmin należących do Związku i Przewodniczącego Zarządu Celowego Związku Gmin CZG-12 Pana Tadeusza Pietruckiego.

Życzymy powodzenia i dalszych osiągnięć w budowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 relacja TVP Gorzów Wlkp.

 

 

 

Fotomigawka z placu budowy:

1RIPOK2015

2RIPOK2015

4RIPOK2015

5RIPOK2015

3RIPOK2015