CZG-12 LIDEREM ZBIÓRKI TWORZYW

Celowy Związek Gmin CZG-12 został nagrodzony jako LIDER ZBIÓRKI TWORZYW w kategorii LIDER RECYKLINGU podczas XVII Finału Konkursu o Puchar Recyklingu

Laureatów w kategorii Lider Recyklingu wyłoniono na podstawie danych za rok 2015 dotyczących przygotowania do odzysku i przekazania do recyklingu odpadów opakowaniowych, a także takich frakcji odpadów jak stłuczki szklanej, makulatury, tworzyw sztucznych, puszek aluminiowych, zużytych baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach niebezpiecznych. Według kryteriów konkursu Celowy Związek Gmin CZG-12 w 2015r. przyjął 2745,8 Mg odpadów do przetworzenia, zaś przekazał do recyklingu 3141,7 Mg odpadów opakowaniowych. Największy udział wśród odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu w 2015r. stanowiły odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych – 1107,5 Mg.

To pierwsza nagroda przyznana Celowemu Związkowi Gmin CZG-12 jako Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Przypominamy, że Zakład uzyskał status RIPOK we wrześniu 2015r.

Mamy nadzieję, że poziomy odzysku w kolejnych latach będą coraz wyższe, nie tylko dzięki zaangażowaniu mieszkańców w selektywną zbiórkę odpadów, ale także poprzez działania gmin oraz Związku. Pamiętajmy, że segregując odpady ograniczamy ilość odpadów kierowanych na wysypiska i przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego.

 

Nagrodę odebrał Przewodniczący Zarządu Celowego Związku Gmin CZG-12 - Tadeusz Pietrucki

 

Statuetka Lider Zbiórki Tworzyw - Puchar Recyklingu 2016